TR.002 - Samenwelzijn

€ 0,00

Een van de doelstellingen van HOPE XXL is om verschillende generaties meer met elkaar te laten ‘optrekken’. Jongeren bezoeken ouderen met geen ander doel dan om samen iets te doen wat ze samen leuk vinden. Te denken valt aan spelletjes spelen, skypen met de kleinkinderen van de ouderen, shoppen, theaterbezoek, wandelen, Studio Sport kijken.